Med omtanke om människor och miljö

 • Nu tar vi täten för miljöstatsningar inom tillverkning av asfaltmassa och kan erbjuda dig ECO-Asfalt, framställd med koldioxidneutralt biobränsle

 

Peab Industri är en totalleverantör till den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden

Peab Industri ingår i Peabkoncernen och består av ett flertal större företag som framförallt är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt.

Inom Peab Industri har vi också verksamheter som arbetar inom gruv- och elkraftsmarknaden där vi bland annat utför gruvtransporter, levererar tjänster inom energiteknik och entreprenader, montering och installation av solenergi samt tillverkar och monterar utomhusprodukter i miljövänlig lärk såsom utegym, bord och parkbänkar.

Med omtanke om människor och miljö

Peab Industri värnar om vår miljö och våra medmänniskor. Vi vill att alla skall leva och bo i ett hållbart samhälle som både du och framtida generationer skall känna er trygga i. Våra olika verksamheter fokuserar därför hela tiden på vad de kan göra för att minska sin miljöpåverkan, men även vad de kan göra för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda. Som några exempel kan nämnas;

 • Miljöutbildning för att öka miljö medvetenheten bland våra medarbetare.
 • Genom att använda krossat berg istället för naturgrus minskar vi utnyttjandet av ändliga naturresurser vid bland annat betong- och asfalttillverkning
 • Vi erbjuder våra kunder att ta hand om allt avfall från deras produktion på det mest säkra, miljömässiga och ekonomiska sätt
 • Konvertering från fossila bränslen till bioolja vid våra asfaltverk ger en koldioxidneutral asfalttillverkning
 • Grön el och gasol i våra asfaltverk, krossanläggningar, betongfabriker och produktionsenheter minskar ytterligare användningen av fossila bränslen
 • ECO-Asfalt tillverkas i produktionsanläggningar som konverterat till bioolja, samma höga kvalitet som vår konventionella asfalt bara mer klimatsmart
 • Eco-Paving, produkter för lågtempererad asfalt, minskar energiförbrukningen, koldioxidutsläppen samt förbättrar arbetsmiljön
 • Genom våra energitäta och isolerade arbetsbodar minskar vi energiåtgången samtidigt som arbetsmiljön förbättras
 • Återvinning av asfalt och betong minskar resursanvändningen
 • Samordning av transporter och utbildning i sparsam körning minskar koldioxidutsläppen.
 • Utvecklat energioptimeringssystem för att minska energiåtgången och miljöpåverkan på arbetsplatserna.
 • Transporter av prefabricerade betongelement via tåg minskar miljöpåverkan
 • Nordens modernaste maskinpark av kranar minskar elförbrukningen och koldioxidutsläppen