Våra varumärken

De största varumärkena inom Peab Industri i Sverige är Peab Asfalt, Peab PGS, Swerock, Cliffton, Lambertsson, ATS Kraftsservice och Skandinaviska Byggelement.

På den norska marknaden bedriver vi verksamheter genom Kranor, Ferdigbetong samt Peab Asfalt Norge och i Finland verkar vi genom bland annat MBR, Vasa Betong och Lambertsson/Virtanen.

Inklusive ovannämnda varumärken består Peab Industri av ett flertal olika varumärken, varav många arbetar mycket lokalt.

Asfaltering, tillverkning av asfalt, tankbeläggningar

Uthyrning av byggkranar, mobilkranar, bygghissar, kranbilar, truckar, teleskoplastare, tunggodshantering

Elkraftentreprenader

Solenergi, solceller

Uthyrning av maskiner, bodar, fallskydd, skalskydd, byggnadsställningar, vägbelysning, tillfällig el

Betongtillverkning, betongpumpning

Grus och krossprodukter, singel och makadam

Transport- och entreprenadmaskintjänster

Återvinning av överskottsmassor och förorenad jord från bygg- och anläggningsbranschen

Tillverkning och montering av utomhusprodukter i miljövänlig lärk såsom bänkar, bord och utegym

Utveckling, produktion och montering av komplett byggsystem för industriellt byggda flerfamiljshus

Tillverkning och montering av prefabricerade betongelement och stomsystem för väggar, balkonger, bjälklag, grunder

Trading av strategiska produkter